Що таке об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків - юридична особа, яку створюють власники квартир для того, щоб покращити умови використання їхнього майна, а також забезпечувати утримання і використання неподільного та загального майна. Об’єднання потрібно зареєструвати у відповідних державних органах за встановленим порядком.

До об’єднання мають право увійти власники приватизованих або придбаних квартир, власник будинку або його уповноважена особа, а також власники нежитлових приміщень будинку.

Ті мешканці будинку, які живуть у неприватизованих квартирах на підставі виданих їм ордерів, не можуть брати участі у створенні об’єднання, тому що вони не є власниками квартир. Так само не мають права бути членами ОСББ ті особи, котрі орендують приміщення.

В одному будинку можна створити тільки одне об’єднання, проте до одного об’єднання можуть входити співвласники кількох будинків.

 

Що потрібно зробити, щоб створити об’єднання

Процес створення об’єднання складається з кількох етапів:

  1. 1.     спершу потрібно сформувати ініціативну групу з числа активних мешканців будинку;
  2. 2.     підготувати проекти статуту та рішень установчих зборів;
  3. 3.     скликати і провести установчі збори.

Після ухвалення на загальних зборах рішення щодо створення ОСББ та затвердження його статуту належить зареєструвати це об’єднання, виготовити печатку та штамп, відкрити рахунок у банку.

 

Опишемо послідовність цих кроків

Формування ініціативної групи. Зазвичай її формують соціально активні особи, які мають організаторські здібності та незаперечний авторитет серед мешканців будинку. Така група складається не менше ніж з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень. Ініціативна група, насамперед, веде роз’яснювальну роботу серед мешканців будинку, готує проект статуту майбутнього об’єднання.

Підготовка Статуту. Статут об’єднання потрібно складати на базі Типового статуту, затвердженого в наказі Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №141 від 27 серпня 2003 року. Готуючи цей документ, не можна відступати від змісту Типового статуту, натомість потрібно конкретизувати деякі його статті та умови.

В цьому документі потрібно визначити склад, повноваження, права й обов’язки та порядок формування статутних органів (йдеться про загальні збори, правління та ревізійну комісію об’єднання.

У статуті також належить описати джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об’єднання. У статуті потрібно чітко визначити порядок, за яким ваше об’єднання укладатиме договір з кожним власником квартири чи приміщення, а також вказати умови, що їх буде сформульовано в такій угоді.

У статуті належить детально описати права й обов’язки членів об’єднання та інше.

Скликання установчих зборів.

Ініціативна група складає текст письмового повідомлення, в якому вказує місце, час проведення зборів, а також питання порядку денного. Це повідомлення необхідно вручити кожному власнику особисто під розписку (або надіслати поштою рекомендованим листом) не пізніше, ніж за 14 днів перед датою, на яку призначено установчі збори.

Правомочність установчих зборів визначається за кількістю присутніх на них власників, а їх повинно бути більше 50%. Якщо вказаної вимоги не дотримано, доведеться ще раз призначити дату, місце і час установчих зборів.

На зборах треба розглянути питання:

-      про обрання голови та секретаря зборів;

-      про створення об’єднання;

-      про затвердження статуту;

-      про обрання керівних органів (правління, голови правління, ревізійної комісії);

-      про визначення осіб, уповноважених оформити державну реєстрацію об’єднання (такою особою, наприклад, може бути голова правління або член правління).

Результатом зборів є протокол, який підписує кожний власник, присутній на зборах, з позначкою «за» чи «проти».

Рішення вважають ухваленим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 присутніх осіб, які мають право голосу.

Реєстрація ОСББ

В разі позитивного прийняття рішення, тобто, коли збори вирішили створити ОСББ, наступним етапом є реєстрація об’єднання в державних органах, яка проводиться  відповідно до «Порядку державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку», затвердженого постановою КМУ №1521 від 11.10.2002 року.

Установчими зборами визначається уповноважена особа (далі – заявник), яка повинна подати до органу державної реєстрації наступні документи:

  1. 1.  реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об’єднання, оформлену за встановленим Порядком зразком, заповнену заявником;
  2. 2.  протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об’єднання та затвердження його статуту;
  3. 3.   два примірника оригіналу і п’ять копій статуту, оформлених згідно з вимогами законодавства;
  4. 4.  список членів об’єднання, складений згідно з додатком до Порядку.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники житлових (нежитлових приміщень) та заявник.

Протягом 5 днів після отримання свідоцтва про державну реєстрацію об’єднання, необхідно зареєструватися в органах статистики, податкової служби, пенсійному фонді, фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, центрі зайнятості, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Потім отримати дозвіл на виготовлення печатки та відкрити рахунок у банку. Після виготовлення печатки ОСББ вважається остаточно створеним. Від тепер у нього є всі необхідні для господарської діяльності реквізити.

 
Місто Тернівка
Сучасна Тернівка
Довідник вулиць
Карти міста


Новини та події
Анонси подій
Актуальні новини
Опитування


Історія міста
Історія міста
Почесні громадяни
Символіка міста
Статут територіальної громадиПро сайт
Звернення
Публічна інформація
Правовий вісник

© 2012—2021, Інформаційно-Ресурсний Центр виконкому Тернівської міської ради
Розробник Інформаційно-Ресурсного Центру — ТОВ «РІА «ПЕРЕКРЕСТОК»