МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПЯТА  СЕСІЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

29.01.2016                                                                                      № 70-5/VII

 

 

Про затвердження Положення про

встановлення плати за землю в межах м.Тернівка

Дніпропетровської  області  в новій редакції

 

 

 

     На підставі змін, внесених законом України від  24.12.2015 №909-УІІІ до Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, керуючись Земельним Кодексом України від 25.10.2001р. №2768-III,   п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Тернівська міська рада -

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про встановлення плати за землю в межах м.Тернівка Дніпропетровської  області в новій редакції (Додаток).
  2. Вважати  дане Положення таким, що діє з 01.01.2016.
  3. Контроль за своєчасним та повним нарахуванням на надходженням плати за землю до бюджету м.Тернівка покласти на ЗДОДПІ.
  4. Координацію дій щодо виконання даного рашення покласти на заступника міського голови Крижановську Л.І.        

          

 

 

Міський голова                                                                                В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

Тернівської міської ради

від 29.01.2016  № 70-5/VII

Положення

про встановлення плати за землю в межах м.Тернівка

Дніпропетровської  області  

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.            Положення про встановлення плати за землю за земельні ділянки в межах м.Тернівка Дніпропетровської  області (далі – Положення) розроблено на підставі Податкового кодексу України №2755-17 ВР від 02.12.2010 року зі змінами, Земельного Кодексу та інших нормативно-правових актів України.

1.2        Це Положення є обов’язковим до виконання фізичними та юридичними особами, а також фізичними особам-підприємцями на території м. Тернівка Дніпропетровська обл.

 

Стаття 2. ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

 

2.1.   Платники податку

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2.  землекористувачі.

 

2.2.  Об'єкти оподаткування земельним податком

2.2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

2.3.   База оподаткування

2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

2.3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

2.4.   Ставки земельного податку

2.4.1 за земельні ділянки в межах населеного пункту для фізичних осіб землекористувачів та власників земельних ділянок - у розмірі 0,02% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

2.4.2. за земельні ділянки в межах населеного пункту для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – власників земельних ділянок – 2 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

2.4.3. за земельні ділянки в межах населеного пункту для сільськогосподарських угідь та за землі загального  використання  - у розмірі 0,5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

2.4.4. за земельні ділянки в межах населеного пункту для розміщення багатоквартирних житлових будинків в т.ч. об’єднань співвласників багатоквартирних будинків - у розмірі 0,03% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

2.4.5.  за земельні ділянки в межах населеного пункту,які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у  розмірі 4 % від  нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

2.4.6 за земельні ділянки в межах населеного пункту, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності у розмірі 1 % від  нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

2.4.7. за інші земельні ділянки для землекористувачів державної або комунальної форми власності у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

2.4.8 за інші земельні ділянки для землекористувачів будь-якої форми власності у розмірі 2% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

2.5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 

 2.5.1 Від сплати земельного податку звільняються:

 

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

2.5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 2.5.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання в межах граничних норм встановлених законодавством України:

 

-. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2,0 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - у розмірі не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

2.6.  Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 

2.6.1. Від сплати податку звільняються:

 

1) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

     Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

     У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

3)  органи державної виконавчої та судової влади, органи місцевого самоврядування,

4)  заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії Україні для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба Україні, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів

5) державні цільові фонди загальнообовязковго соціального страхування;

6) дитячі  санаторно-курортні та оздоровчі заклади України  незалежно від їх підпорядкованості , у тому числі дитячі санаторно – курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі  підприємств, установ та організацій.

7) дошкільні,  позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування;

8)  суб’єкти господарювання комунальної форми власності, на балансі яких знаходяться об’єкти благоустрою міста (згідно ст.13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»  від 06.09.2005 року  N2807-IV):

     а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку,  парки   -   пам'ятки   садово-паркового   мистецтва, спортивні,  дитячі,  історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

     б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

     в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

     г) вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

    ґ) пляжі;

    д) інші території загального користування ( в т.ч. зелені насадження за ст. 1 Закону  України «Про благоустрій населених пунктів»  від 6 вересня 2005 року  N 2807-IV) ;

    е) прибудинкові території;

    ж) будівлі та споруди інженерного захисту територій;

9) громадські, благодійні, неприбуткові організації, в т.ч. фізкультурно-спортивної спрямованості.

10) комунальні підприємства за земельні ділянки, відведені міською радою для будівництва або на яких знаходиться об’єкт незавершеного будівництва.

 

 2.7.  Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком  

 

-. сільськогосподарські угіддя, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

-  земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

 - земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

Стаття 3. ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

 

3.1  Об'єкт оподаткування

     Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

3.2  Платник орендної плати за землю

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3.3 Підстава для нарахування орендної плати

     Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

3.4. Розмір орендної плати за земельні ділянки:

     Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем земельної ділянки.

     Розмір орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Тернівської міської ради складає:

1)    3% від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, надані в оренду:

  - громадським неприбутковим, благодійним, релігійним організаціям, які не займаються комерційною діяльністю;

  -  фізичним особам – підприємцям - інвалідам  1 групи ;

  -  для обслуговування торгових кіосків з продажу періодичних видань;

  -  для будівництва, обслуговування житлових будинків та гуртожитків;

   -  для закладів освіти;   

   - для будівництва та обслуговування будівель об’єктів сфери легкої промисловості, переробної промисловості, сфери туризму.

  - під об’єктами ресторанного господарства, що не здійснюють реалізацію алкогольних напоїв та не проводять заходів зі використанням алкогольних напоїв;

  -  під використання для будівництва та обслуговування будівель об’єктів сфери послуг в районі промзони;

     -  під відпрацьовані землі;

2)  6% від нормативної грошової оцінки для земель промисловості, транспорту, зв’язку та енергетики; для розміщення автомобільних заправних станцій  ;

3)  4% від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, надані в оренду для використання (крім зазначених в п. 1), 2)) за виключенням земельних ділянок, наданих в оренду на конкурсних засадах;

   Орендна плата за земельні ділянки, надані в оренду за конкурсом визначається за результатами конкурсних пропозицій.

    Плата за суборенду земельних ділянок  має відповідати напрямку використання земельної ділянки суборендаря, але не може бути меншою орендної плати.

 

Стаття 4. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТОЮ ЗА ЗЕМЛЮ

 

4.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право;

 

4.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території;

     Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

Стаття 5. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД ДЛЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

5.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 

5.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

Стаття 6. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

     6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

     Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

     6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка

 

 

(витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

 

6.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 

6.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

 

6.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

     У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

 

     У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

6.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

 

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

 

     За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 

     6.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 2.5.1 статті 2 цього положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

     Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

Стаття 7. СТРОКИ СПЛАТИ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

7.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

     У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

 

7.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

 

7.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

7.4.  Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

7.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 

7.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

 

7.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

7.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

Стаття УШ. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується аналогічно.

 

 Стаття ІХ. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок та щорічна її індексація.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                  Ж.А. ШКУТ

 

 

 

 

 

 

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СЬОМА  СЕСІЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

30.03.2016                                                                                        № 108-7/VII

 

Про внесення змін до рішення

Тернівської міської ради від  29.01.2016

№70-5/УП «Про затвердження Положення про

встановлення плати за землю в межах м.Тернівка

Дніпропетровської  області  в новій редакції»

 

 

 

       Керуючись Податковим Кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI, Земельним Кодексом України від 25.10.2001р. №2768-III,  п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Тернівська міська рада -

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення Тернівської міської ради від 29.01.2016 № 70-5/УП «Про затвердження Положення про встановлення плати за землю в межах м.Тернівка Дніпропетровської  області в новій редакції», а саме: доповнити п. 3.4 статті 3 «Орендна плата за землю» Положення  підпунктом 4) наступного змісту:

« 4% -  від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, надані фізичним особам в оренду і на яких розміщені обєкти нежитлової нерухомості;»

та підпунктом 5) наступного змісту: « 3% - від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, надані фізичним особам в оренду для будівництва та обслуговування житлових будинків, ведення особистого селянського господарства, городництва та ін..»

 

2. Контроль за своєчасним та повним нарахуванням на надходженням плати за землю до бюджету м.Тернівка покласти на ЗДОДПІ.

 

3. Координацію дій щодо виконання даного рашення покласти на заступника міського голови Крижановську Л.І.        

   

 

       

Секретар ради                                                                            Ж.А. ШКУТ 

         

 


Ресурси міста
Культура, дозвілля
Транспорт та зв’язок
Комунальне господарство
Промисловість, будівництво
Охорона здоров’я
Земельні відносини
Малий бізнес, підприємництво
Оренда
Фінансова та юридична діяльність
Освіта, спорт
Внутрішня політика
Засоби масової інформації
Соціальний захист
ЗакупівліПро сайт
Звернення
Публічна інформація
Правовий вісник

© 2012—2021, Інформаційно-Ресурсний Центр виконкому Тернівської міської ради
Розробник Інформаційно-Ресурсного Центру — ТОВ «РІА «ПЕРЕКРЕСТОК»